De begraafplaats

Algemene informatie:

Situering:
De Bijzondere begraafplaats Nieuwdorp is gesitueerd aan de Kasteelweg te Nieuwdorp, ongeveer 1 km ten noordoosten van de kern Nieuwdorp. Kadastraal bekend als perceel Borsele sectie H nummer 56. Doelgroep:
De begraafplaats is gericht op de inwoners van Nieuwdorp, ’s-Heerenhoek of Lewedorp die lid zijn of geweest zijn van een Protestantse Kerkelijke Gemeente. Ook personen die hiermee een familiaire band hebben, kunnen in aanmerking komen. De begraafplaats is ingericht voor het begraven en het plaatsen van asbussen en urnen.

Eigendom en beheer:
De begraafplaats is eigendom van de Protestantse Stichting Bijzondere Begraafplaats te Nieuwdorp. Voor het verkrijgen van de statuten van de Stichting kan een verzoek worden ingediend bij de administrateur.

Beheer en administratie:
Het beheer en de administratie, alsmede verstrekken van praktische informatie, berust bij:

Amperse & Goetheer Accountants
Scheldestraat 54
4456 AT Lewedorp

Tel.:     0113-670075
Mail:    info@begraafplaatsnieuwdorp.nl