Ontstaansgeschiedenis

Nieuwdorp is een jong dorp. Het is ontstaan in de zeventiende eeuw als een gemeenschap waar men zich vestigde om de Kraaijertse Polders in te polderen. Dit gebeurde in opdracht en onder leiding van de Heren ’s-Heer Arendskerke.

Bestuurlijk hoorde Nieuwdorp dan ook tot dit dorp. Maatschappelijk, sociaal en kerkelijk trok men in eerste instantie meer naar ’s-Heerenhoek. Daar bevond zich ook het eerste Hervormde Kerkgebouw.
Ook voor de begraafplaats was men aangewezen op ’s-Heerenhoek. De afstand was wel een probleem. Voor velen was lopend de enige manier van vervoer.

In het begin van de 19e eeuw groeide het dorp gestaag. De roep om een eigen begraafplaats werd steeds luider. In 1845 nam de Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk hierin initiatief Men kocht van Jan Simonse 186 roeden bouwland voor 186 gulden.

De gemeenteraad van ’s-Heer Arendskerke gaf toestemming om dit perceel grond te gebruiken als begraafplaats voor en door leden van de Gereformeerde Kerk. Zo ontstond de eerste begraafplaats in Nieuwdorp.

Naast de grondaankoop werden voor aanleg, vergunning en gebouwtje nog f 227,25 aan kosten gemaakt. Het totale bedrag van f 407,25 is door giften van de kerkleden bij elkaar gebracht. De aanleg is 19 mei 1845 gestart en in de loop van de zomer gereedgekomen.

Toen de Gereformeerde Kerk van Lewedorp een zelfstandige gemeente werd maakten ook zij gebruik van de begraafplaats. 

In 2017 heeft de Kerkenraad de begraafplaats overgedragen aan de “Stichting Kerkelijke Begraafplaats te Nieuwdorp.